eFactoring
Vážený užívateľ, používaním e-factoringu súhlasíte s používaním cookies, ktorú aplikácia k správnemu fungovaniu vyžaduje. Súhlasím
e-Factoring e-Factoring
„Zabezpečenie dát užívateľov“

Aplikácia eFactoring je chránená proti napadnutiu svojich systémov kombináciou hardwarových a softwarových ochranných prvkov, akými sú firewally, detektory prieniku alebo oddelenie jednotlivých informačných systémov od prístupu z Internetu.
Účinnosť týchto ochrán je pravidelne kontrolovaná v súlade so zásadami bezpečnostnej politiky
Slovenskej sporiteľne, a.s..